Ühesmõtlemine "Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas"

Ühesmõtlemine olemise viisil: "Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas"
24. ja 25.oktoobril 2013 KUMUS.


Käesoleval aastal täitub 10 aastat laulu- ja tantsupeo traditsiooni kandmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Seoses sellega korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA koostöös Eesti Kooriühingu, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Kultuuriministeeriumiga 24. -­ 25.
oktoobril laulu- ja tantsupeo mõjuuuringust inspireeritud konverentsi Ühesmõtlemine olemise viisil: "Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas". Osalema on kutsutud ka Läti ja Leedu laulu- ja tantsupeo korraldajad ning kunstilised toimkonnad.
Laulu- ja tantsupeo mõjuuuringu valmistasid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA eestvõttel ja Marju Lauristini juhendamisel ette koori- ja tantsuliikumise eestvedajad, laulu- ja tantsupeo korraldajad ning mitmed kaasamõtlejad.
Uuringu viis käesoleva aasta alguses läbi Saar Poll ning küsitlus hõlmas u
1300 eesti keelt kõnelevat inimest vanuses 15-74 eluaastat. Uuringu tulemusi ning järeldusi esitleb Marju Lauristin esimest korda avalikult 24. oktoobril KUMU-s.

Ühesmõtlemine olemise viisil: "Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas" ei ole päris klassikaline konverents vaid ennekõike just üheskoos mõtlemine ja arutamine. Kahel päeval on kavas ettekanded, mis käsitlevad laulu- ja tantsupeo rolli ühiskonnas ning vaatlevad peo korralduse ja formaadiga seotud teemasid. Koos Läti ja Leedu laulu- ja tantsupeo korraldajatega vaadatakse, millised on olnud esimesed 10 aastat UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Erik Terk Tulevikuuuringute Instituudist kirjeldab uuringule tuginedes erinevaid laulu- ja tantsupeo arengustsenaariumeid.

Ka Lee oma tantsijad osalesid väikese etteastega "Ühesmõtlemise" konverentsil. Pilte konverentsist ja meie esinemisest saad vaadata
http://www.flickr.com/photos/70263327@N07/sets/72157637117193724/

Allikas: http://www.rahvakultuur.ee/?s=2195